Skip directly to content

PROGRAM VDECHNĚTE INHALÁTORŮM NOVÝ ŽIVOT

Naše lékárna se zapojila do programu, který má za cíl snížit škodlivý dopad na životní prostředí spojený s vyhazováním inhalátorů do netříděného odpadu. Po dobu nejméně šesti měsíců budeme sledovat počty vrácených inhalátorů od vás, pacientů. Na základě těchto počtů bude společnost GSK iniciovat udělení výjimky v zákoně o odpadech, aby nebyly nepoužitelné inhalátory považovány za nebezpečný odpad a mohly být v budoucnu recyklovány.

Prosíme abyste vraceli nepoužitelné inhalátory odděleně od ostatních léků.

Více informací naleznete na webových stránkách www.inhalatory.net  nebo u nás v lékárně.